Hoofdstuk 5                                               Transitie naar de GVS

Onbekende Technologie

De onbekende technologieŽn zijn echter niet noodzakelijk voor het creŽren van een geldloze maatschappij. Een openbaar massaal 'eerste' herontmoetingí van aardbewoners met ruimtevaarders is ook geen voorwaarde waar de GVS niet zonder kan. Met bekende technologieŽn kan iedereen op aarde bediend worden van het eenvoudig en doelmatig bouwen van huizen en gebouwen die de levensduur van veel gebouwen uit de 20e eeuw ruim overstijgen. Duurzaamheid, in de zin dat producten voor een zeer lange levensduur worden gebouwd, in ieder geval de langer dan een gemiddeld mensenleven duurt, kan met technologie worden bereikt die zonder veel gebruik van arbeidskrachten wordt geproduceerd. Hierdoor ontstaat een grote vrijheid van leven die mensen het beste kunnen invullen door veel te leren, te reizen en recreatief te ontspannen door het uiten van allerlei artistieke activiteiten.

20-urige werkweek

In bovengeschetste maatschappij zal het toch nog nodig zijn dat mensen werken maar men hoeft niet meer 40 uur per week te werken. De arbeidsweek kan bijvoorbeeld gemakkelijk naar ergens tussen de 10 en 20 uur. Dan krijgen mensen ook meer tijd om uit zichzelf werkzaamheden te verrichten die men graag wilt doen. Want wie droomt er nu van een kantoorbaan achter een monitor? Mensen krijgen meer tijd om te reizen. Het openbaar vervoer, dat onder het huidige kapitalistische regime steeds duurder wordt kan veel beter gratis zijn. Dan heb je ook geen kaartjes nodig, geen controleurs, geen controlepoortjes en geen kaartverkopers, of verkoopmachines. Het scheelt veel werk en daardoor kunnen andere werkzaamheden weer beter verdeeld worden.

Vrijheid

Volgens veel politici en psychologen kunnen mensen een dergelijke vrijheid niet aan, men zal zich te buiten gaan aan allerlei vormen van drank -en drugsgebruik. Dat is totale onzin, het is een hopeloos argument om mensen geen vrijheid te gunnen. Drank- en drugsgebruik komt erg vaak voor onder mensen die met vormen van stress te maken hebben. Dokters bijvoorbeeld staan onder hoge werkdruk en gebruiken relatief veel drugs, ook omdat ze er gratis bij kunnen komen in het ziekenhuis of op de praktijk. Daarom vinden er ook zoveel medische missers plaats. Over het algemeen drinken alcoholgebruikers na een 40-urige werkweek de werkstress weg in een cafť of discotheek. Als deze werkstress wegvalt dan is het eerder waarschijnlijk dat mensen 's weekends niet massaal uitgaan. Met kunstmatige straatdrugs ligt het anders; die zijn op de markt omdat ze verboden zijn en er hoge prijzen worden gevraagd. Handelaren willen gewoon snel geld verdienen. In een maatschappij zonder geld zal de hoge prijs er niet zijn en de drugs helemaal niet meer worden aangeboden.

Transitieperiode

De overgang naar een samenleving zonder geld kan niet in ťťn dag gebeuren. Misschien kan het wel maar dan zullen er toch wat problemen ontstaan omdat het een vrij rigoureuze stap is. Het is daarom beter om geleidelijk een overstap te maken zodat de dingen waar je tegenaan loopt makkelijker opgelost kunnen worden. Een transitieperiode kan net zolang duren als een land noodzakelijk acht.

Einde van de Belasting

Een belangrijke maatregel het stapsgewijs verlagen van de belastingen, met als doel dat de belastingen verdwijnen. Momenteel gaat in Nederland 30% tot 50% van het inkomen naar de schatkist. Maar ook de producten die je koopt daar wordt of 5% of 19% belasting op geheven. We kennen ook nog waterschapsbelasting, onroerend goedbelasting en accijnzen op benzine, alcohol en tabak. Omdat het niet de bedoeling is dat enig lid van een maatschappij nadeel ervaart door de overgangsmaatregelen zal er toch genoeg geld naar de schatkist van een land moeten stromen, totdat het geld als betaalmiddel is afgeschaft. Een manier om te voorkomen dat er mensen zijn die tekort ervaren aan eten, diensten of goederen is om een tijdelijke overgangsmaatschappij te creŽren waarin het mogelijk is om zowel zonder geld te leven als met geld. Er wordt dan een monsterverbond gecreŽerd tussen het kapitalistische systeem en het geldloze systeem. Deze leven tijdelijk naast elkaar waarbij het ene kapitalistische systeem steeds kleiner wordt en het geldloze systeem steeds groter wordt. In het boek Johannes staat: hij zal wassen en ik zal kleiner worden. Het wassen heeft betrekking op het goddelijke deel van de mens, dat steeds groter zal worden. De ik is het aardse zelf. Deze transfiguratie die een mens kan ondergaan, is ook mogelijk om als maatschappij te ondergaan.

Vakantie

In een transitieperiode zou het handig zijn als heel de wereld meedeed. Maar het kan ook zijn dat slechts een deel van de wereld meedoet. Mensen kunnen dan heel goedkoop op vakantie gaan naar een transitieland. Dat is niet helemaal de bedoeling want dan wordt er onevenredig veel van de bevolking van een transitieland gevraagd. Daarom moet er een maatregel komen op sterke verhoging van de toeristenbelasting. Ook wanneer een land al helemaal is overgestapt op een samenleving zonder geld moeten toeristen natuurlijk de kans krijgen dit land te bezoeken. Dan moet de toerist ook een hoge belasting betalen zodat het zonder-geld-land niet wordt overspoeld met mensen uit de kapitalistische landen.

Openbaar Vervoer

Een relatief eenvoudige transitiemaatregel is het gratis maken van het openbaar vervoer. In sommige steden in de wereld rijden trams zonder machinist. Dat moet voortaan standaard worden in het openbaar vervoer. De machinist doet erg eenvoudig werk wat tegenwoordig makkelijk door computers kan worden gedaan. Dat scheelt weer mensenwerk en bovendien is het goedkoper. Dat laatste klinkt wat raar, we willen immers naar een samenleving zonder geld, maar in een transitieperiode moet je hiermee ook rekening houden. Uiteindelijk levert het voor een maatschappij voordeel op als werk wordt overgenomen door machines omdat mensen dan meer rust en welzijn ervaren. De huidige stand van techniek is al goed genoeg maar we moeten er rekening mee houden dat de wetenschap en de technologie voortschrijden. Treinen, trams en metro's moeten voor iedereen gratis toegankelijk zijn, behalve voor toeristen. Om een ingewikkeld controlesysteem te vermijden is het het handigst om de toerist zodra hij of zij een land ingaat een standaardbedrag te laten betalen zodat hij tijdelijk ook van alle voorzieningen gebruik kan maken.

Herintroductie eetbare gewassen

Een andere simpele transitiemaatregel is het overal planten van eetbare planten en bomen. In principe hoeven er geen bomen gekapt te worden, maar als er nieuwe worden geplaatst dan moet dat een fruitboom of notenboom zijn. Deze kunnen overal in de straat worden neergezet waar nu allerlei bomen groeien met oneetbare vruchten. Er kunnen ook allerlei hagen worden geplaatst in de stad van bessenstruiken. Veel mensen hebben in 2010 als bezwaar tegen het eten van in de stad geteelde vruchten dat er auto's rijden met vieze uitlaatgassen. Het is mij onbekend of deze daadwerkelijk het fruit op bomen binnenkomen want ook gewonen landbouwgewassen worden regelmatig langs snelwegen geteeld of onder de rook van industrieŽn. Toch is het een begrijpelijk bezwaar en is de benzineauto na 100 jaar sowieso een achterhaalde techniek. In een transitieperiode moet de samenleving massaal overstappen op schone motoren. Nu zijn elektromotoren een goede oplossing, maar het kan zijn dat andere motoren nog beter werken. De magneetmotor is in dit opzicht een veelbelovende uitvinding en wordt op dit moment uitvoerig getest in onder meer AustraliŽ. De motor op water is ook een goed alternatief.

Elektromotoren

Elektromotoren zijn niet alleen schoner voor het milieu maar zijn tegelijkertijd ook een transitiemaatregel. De windmolens op de Noordzee brengen zoveel energie op dat er 's nachts te weinig accucapaciteit is. In 2009 en 2010 werd er dus veel elektriciteit uit windenergie 'weggegooid'. Wanneer mensen hun elektro-auto aan het stopcontact hebben hangen dan wordt de energie die anders nutteloos werd opgewekt toch nog opgeslagen. Elektro-auto's kunnen vrij eenvoudig met zonnepanelen worden bekleed waardoor ze gedeeltelijk zelfvoorzienend worden. Wanneer iemand zijn auto maar een paar keer per week gebruikt dan zal de zonne-elektro-auto 100% zelfvoorzienend in energie kunnen zijn. Dan worden nieuwe innovaties op een zinvolle manier gebruikt. De olie kan voortaan in de grond blijven. We hoeven ook geen meelij te hebben met oliebedrijven die failliet gaan want deze bedrijven hebben op schandalige manier schone energieontwikkelingen tegen gehouden. Van Shell is bijvoorbeeld algemeen bekend dat ze patenten van motoren op water en zonnepanelen opkocht, om ze vervolgens van de markt te houden ter bescherming van hun olie-imperium. De Nederlandse regering heeft altijd aan de zijde van Shell gestaan. Shell levert zelfs regelmatig politici aan Den Haag zoals Bolkestein en Bos. Zo werden altijd de belangen van Shell verder behartigd door de politici.

Patentenverbod

Een andere transitiemaatregel is het verbieden van patenten. Alle kennis is vrij en moet vrij toepasbaar zijn voor iedereen. Het scheelt de staat weer allerlei dure rechtsgangen en een hoop onnodig werk dat slechts bedrijfsbelangen dient. We moeten af van het feit dat kennis als machtsfactor wordt gezien en we moeten zorgen dat kennis in handen van mensen komt en niet in handen van bedrijven of instituten. Bedrijfsgeheimen mogen niet meer bestaan. Iedereen moet desgewenst vrijelijk toegang krijgen tot alle wetenschappelijke onderzoeken die er tot nu toe zijn gedaan. In een kapitalistische samenleving is het ondenkbaar dat alle belangrijke kennis gedeeld wordt omdat dan het winstbejag van een bedrijf in het geding komt. Dit is een grote verwerpelijkheid van de huidige maatschappij.

Gratis gezondheidszorg

In sommige landen zoals Noorwegen kent men gratis gezondheidszorg. Dat moet in elk transitieland ingevoerd worden. Het is eigenlijk een vreemde gedachte dat een overheid het goedkeurt om de gezondheid van mensen tot winstobject te maken. Farmaceutische bedrijven hebben slechts medicijnen met bijwerkingen gemaakt met het zeer slechte oogmerk om nog meer zieke mensen te kweken. Misschien zullen deze bedrijven dat nooit toegeven, maar dat is van ondergeschikt belang. Als er daadwerkelijk goede farmaceutische bedrijven waren dan hadden ze allang een oplossing gevonden om bijwerkingen uit te bannen. Dat er niet ťťn enkel medicijn is geproduceerd zonder bijwerking zegt natuurlijk al genoeg over de malafide aard van deze bedrijfstak. Daarom moet er snel onderzoek komen naar medicijnen zonder bijwerkingen. Aangezien homeopathische medicijnen geen bijwerkingen hebben moeten bedrijven die deze maken de recepten van alle farmaceutische medicijnen krijgen en onderzoeken hoe deze te produceren zonder bijwerking. Vaak zal blijken dat het ontdoen van een medicijn van een aantal gifstoffen voldoende is om het aantal bijwerkingen van een medicijn tot nul te reduceren.

Gratis onderwijs

Gratis onderwijs is een andere relatief simpele maatregel en geldt al in veel landen als het gaat om de basisschool. Momenteel zijn universiteiten wereldwijd nog erg duur. Daar moet een eind aan komen. Bovendien moet het onderwijs zelf weer terug naar het niveau van twee eeuwen terug. Studenten moeten de gelegenheid krijgen om meerdere studies af te ronden. Allerlei non-studies zoals musicologie, bedrijfskunde, psychologie en milieukunde moeten per direct worden afgeschaft. Deze studies vallen allemaal onder andere studies. Het heeft geen zin gehad om van deelterreinen een universitaire faculteit te maken. Het specialiseren in een bepaald onderwerp heeft enkel zin als het geheel ook beschouwd kan worden. De huidige studenten hebben slechts fragmentarische kennis opgedaan en ontberen het inzicht in veel belangrijke zaken. Universiteiten leiden anno 2010 slechts mensen op om gedisciplineerd de woorden van hun hoogleraren te herkauwen. Er kunnen tijdens een transitieperiode uiteraard wel wetenschappelijke onderzoeken naar deelterreinen worden gedaan die onder een overkoepelende faculteit vallen. Universiteiten doen er goed aan maatschappelijk relevante onderzoeken te doen die de invoering van een geldloze maatschappij eenvoudiger maken. 

Gratis energie

Gratis energie is een belangrijke transitiemaatregel. In Nederland staan langs alle wegen lantaarnpalen en niets is makkelijker dan deze multifunctioneel in te richten door zonnepanelen erop te bevestigen. Ook aan viaducten, wegwijzers langs de snelweg, stoplichten en geluidsschermen kunnen zonnepanelen worden geplaatst. Langs het spoor staan ook vele palen die de treinen van elektriciteit voorzien. Met een relatief simpele aanpassing kan hier een zonnepaneel op worden gezet. Misschien is het raadzaam om het spoor in zijn geheel te overdekken met zonnepanelen. Stations maar ook allerlei overheidsgebouwen kunnen bepaneeld worden zodat de oppervlakte maximaal benut wordt. Daarnaast is het extra efficiŽnt om bestaande elektriciteitslijnen te gebruiken. Aangezien bij het transport van elektriciteit altijd wat verloren gaat is het van belang de elektriciteitopwekkende apparaten te verspreiden over een land. Overal waar het de natuur en het welzijn van de mensen niet schaadt kan elektriciteit worden opgewekt.

Arbeidstijd

Het verkorten van de werkweek is een transitiemaatregel die voorkomt dat er werklozen zijn. Het is de bedoeling dat in een transitieland niemand werkloos is maar iedereen tussen de 10 en 20 uur werkt. Er is altijd werk voor iedereen, al was het maar vruchten plukken, gewassen telen of op andere manier het land bewerken. 40 uur werken, zoals in een kapitalistische maatschappij vaak gewoon is, is te lang voor een mens om te kunnen genieten van het leven. Het is ook zo dat er gewoon geen werk genoeg is om iedereen 40 uur te laten werken. We moeten als maatschappij ernaar toe dat zoveel als mogelijk apparaten en computers het werk overnemen van mensen.  Mensen zullen van nature niet stil zitten en allerlei werkzaamheden zelf opstarten.

Handel met kapitalistische landen

We moeten wel bedenken dat als niet de hele wereld meedoet er altijd landen zijn waar geld nodig is. Om daar naartoe te kunnen gaan moet er dan buiten het transitieland werk worden gevonden. Toch hoeft dat niet eens per se zo te zijn. Het kan zelfs gebeuren dat een land zoveel van iets produceert dat het kan exporteren naar een land waar geld nog gebruikelijk is. Het land zonder geld kan op deze manier toch nog inkomsten genereren waardoor een soort spaarpot ontstaat.  Men kan de toerist van een land zonder geld dan een soort beurs meegeven zodat het kapitalistische land kan worden bezocht.

import en export

Er zijn voorbeelden te over van te exporteren producten. Andere landen die er ook voor gekozen hebben om zonder geld te leven kunnen ruilen met elkaar. Zo kunnen mensen in Nederland en andere landen waar een gematigd klimaat is tropische vruchten ruilen met andere goederen die geproduceerd worden in de gematigde klimaatlanden. Het vervoer zal per schip of vliegtuig moeten blijven gebeuren. Maar de technologische ontwikkelingen kunnen ervoor zorgen dat er ook andere vervoersmiddelen gaan bestaan, of dat vliegtuig en schip zo efficiŽnt zich voortbewegen dat het zonder veel arbeidsintensiviteit kan gebeuren. Overigens is het im -en exporteren van goederen niet echt noodzakelijk omdat er fabrieken kunnen bestaan waar allerlei goederen zonder dat er veel mankracht aan te pas komt van de lopende band kunnen rollen.

Hennep

Deze fabrieken kunnen allerlei plaatselijke grondstoffen gebruiken. Als voorbeeld geef ik hennep waar veel verschillende basisstoffen van gemaakt kan worden, bijvoorbeeld plastic, papier, karton, doeken, touw en olie. Deze plant groeit overal ter wereld op zeer schaarse bodem. Natuurlijk zal er nog veel research moeten worden gedaan naar producten die met hennep gemaakt worden omdat voor de meeste producten we gewend zijn aardolie als grondstof te gebruiken. Daar ligt een mooie taak voor de universiteiten die zich onder het kapitalistische juk erg vaak hun oren hebben laten hangen naar de multinationals. Dat kunnen de universitaire wetenschappers weer goed maken door zich in te zetten voor een daadwerkelijk duurzame maatschappij.

Duurzaam

Duurzaamheid is een woord dat door PR-medewerkers en marketeers is gekaapt en gebruikt is om in alle opzichten smerige fabricagemethoden van nationale en internationale bedrijven te verdoezelen. Het woord tijd dat mensen gaan begrijpen dat duurzame goederen minstens 100 jaar dienen mee te gaan. Een duurzame productiemethode betekent dat het milieu eerder schoner dan vuiler wordt na de productie van artikelen. Wie een boom wilt omkappen moet eerst 50 bomen planten en dan 50 jaar wachten. Een bos is namelijk meer dan alleen bomen, er groeien ook andere planten, mossen, struiken en grassoorten. Tussen de bruikbare bomen van een bos zitten veel onbruikbare bomen. Slechts ťťn boom herplanten helpt niet. Aangezien we willen dat de weinige oerbossen die er op aarde zijn daar blijven, moeten we massaal bomen planten om de houtproductie in de toekomst veilig te stellen. Aangezien het planten van bomen ook zorgt voor vruchtbare grond kan bosbouw -en akkerbouw hand in hand gaan. Door bijvoorbeeld nu woestijnen te beplanten en te irrigeren zorg je ervoor dat de wereldbevolking over een aantal jaar nieuwe vruchtbare grond heeft zodat er geen schaarste ontstaat. Bovendien moeten we dit doen in combinatie met nieuwe methoden die ontwikkeld moet worden door wetenschappers om nog efficiŽnter de aardbol in te richten. De woestijnen van de aarde zijn een belangrijke kans om gewassen te planten maar ook steden en dorpen kunnen efficiŽnter worden ingericht zodat het transport van voedsel minder wordt.

Privťbezit  

In een land zonder geld is het mogelijk om privťbezit te hebben. Iedereen heeft een eigen woonplek en een eigen vervoermiddel. Natuurlijk kunnen er spullen gedeeld worden. Het is zelfs wellicht noodzakelijk om een bankrekening te hebben, helemaal als niet heel de wereld geldvrij is, dan kun je met dat geld gewoon op vakantie in een kapitalistisch land. Een land zonder geld betekent dat we geen huur meer betalen, geen geld aan eten uitgeven, en alle beschikbare gebruiksvoorwerpen van een land gratis zijn. Als een geldvrij land producten exporteert naar een ander land kan er voor gekozen worden om het verdiende geldbedrag gelijkelijk over iedereen te verdelen. Zo kunnen mensen in een geldvrij land sparen om naar een kapitalistisch land op bezoek te gaan. Het geld wat toeristen moeten betalen voordat ze een geldloos land in mogen kan op dezelfde manier worden verdeeld.

Staatskas

Het is evenwel handig om een soort staatskas er op na te houden voor geldzaken die het landsbelang betreffen. Als een geldloos niet in staat is om vliegtuigen te produceren en de wetenschap heeft nog geen andere vergelijkbare adequate vervoersmiddelen uitgevonden dan kunnen zulke goederen uit de staatskas worden betaalt. Het is dus niet de bedoeling dat een geldloos land zichzelf onthoudt van alle gemakken en luxe die een kapitalistisch land kent. Ze moeten alleen in een andere vorm worden gegoten. Het is bijvoorbeeld heel goed mogelijk dat elektromotoren vliegtuigen zullen gaan aandrijven. In 2010 vliegt de zilveren gevleugelde kist nog altijd met techniek van een halve eeuw daarvoor. Het moet mogelijk zijn daar verandering in te brengen die de luchtvloot duurzamer en efficiŽnter maakt dan de huidige lawaaiige en brandstofslurpende straalmotor. Daar ligt een mooie taak voor de wetenschap.

Bedrijvigheid

In principe kan elk bedrijf in een land zonder geld blijven bestaan mits het zich aanpast aan de nieuwe omstandigheden. Zelfs Shell en Unilever kunnen hun producten blijven fabriceren. Uiteindelijk doel van een bedrijf moet zijn om met zo weinig mogelijk brandstof je te verplaatsen. Shell heeft er in een kapitalistische maatschappij baat bij dat de auto zich met zo veel mogelijk brandstof voort beweegt. Wie de geschiedenis van de auto bestudeert kan zien dat auto's in 1909 1 op 9 reden. Dat doen veel auto's in 2009 ook. In 100 jaar is er dus geen positieve ontwikkeling geweest in het brandstofverbruik van auto's. Benzinemotoren gebruiken motorolie. Dat verkoopt Shell. Elektromotoren gebruiken geen motorolie. Het is dus in het belang van Shell om elektromotoren van de weg te houden. Zulke kapitalistische maar ook milieuvernietigende handelingen moeten uitgebannen worden. Een bedrijf als Shell verliest zijn bestaansrecht in een geldloze samenleving als het vasthoudt aan dergelijke kwaadaardige, criminele praktijken. Als een bedrijf ophoudt te bestaan treurt daar geen mens om. Door de criminaliteit van Shell sterven mensen eerder aangezien uitlaatgassen van auto's giftig zijn. Het bedrijf kan zich met bloemetjes en vlinders afficheren maar het blijft een bedrijf waar dodelijke gifmengers werken. Wanneer echter patenten vrij zijn en iedereen alle technieken kan gebruiken zal Shell wel moeten veranderen of ze houden vanzelf op te bestaan. Wat voor Shell geldt, geldt uiteraard voor alle oliebedrijven en ook de autobedrijven die weigeren massaal de elektromotor in te voeren.

Eigenaardig kapitalisme

Een geldloos land heeft wel fabrieken die op ingenieuze wijze zonder veel verspilling van energie en grondstoffen allerlei producten maken. Het zal dan gaan om een aantal basismodellen van producten. Een auto bijvoorbeeld wordt in enkele modellen gemaakt. Dat betekent dat de arbeidsuren en grondstoffen die in de auto gaan zitten zo laag mogelijk zijn. In een huidig kapitalistisch land waar slechts enkele modellen auto's rondrijden, IndonesiŽ, klaagt niemand daarover. Veel mensen maken hun auto uniek door er allerlei kleuren aan toe te voegen of stickers op te plakken. Mensen zijn erg creatief en maken andere toeters, bevestigen allerlei producten in de auto zoals cd- en dvd-spelers, hangen posters op in het interieur. Als resultaat heeft dit dat geen ťťn auto hetzelfde is en voor veel huishoudens het mogelijk is een auto te hebben ondanks dat het inkomen van een IndonesiŽr vaak 10 maal zo laag is als het laagste inkomen in Nederland. Zelfs de benzine is in IndonesiŽ gesubsidieerd, terwijl in Nederland de benzine met extra milieuheffingen, belastingen en accijnzen ruim 10 maal zo duur is. Ik beweer hier niet dat IndonesiŽ hiermee zijn bewoners beter bediend, maar wel dat het in principe mogelijk is dat een land met weinig automodellen toe kan en dat overheidssubsidie iedereen kan dienen. De prijs van benzine is in IndonesiŽ zo laag dat ze het bijna weg kunnen geven. Overigens is de prijs van bier weer 10 keer zo duur in IndonesiŽ als in Nederland. In sommige Indonesische steden is er een alcoholverbod, maar dat betekent uiteraard dat de alcohol nog wel te koop is, alleen iets duurder. Een krat bier kost dan voor een IndonesiŽr een maandsalaris van een schoonmaker, wat ongeveer gelijk is aan een het laagst mogelijke dagsalaris in Nederland. Dit als voorbeeld hoe het kapitalisme in elk land weer andere eigenaardige vormen heeft aangenomen.

lage lonenlanden en wereldolieconsumptie

Het verschil in lonen betekent uiteraard dat veel kapitalistische bedrijven verhuizen naar de zogenaamde lage lonenlanden. Hierdoor neemt de winst weliswaar toe, maar erg efficiŽnt is het niet. De spullen worden ver weg van de landen geproduceerd waar de spullen verkocht worden waardoor er erg veel extra energie en brandstof wordt verbruikt om de producten te vervoeren. De scheepvaart kost veel meer olie dan het totale autogebruik ter wereld. Omdat dit een goedkopere manier van produceren is en de bedrijfswinst altijd voorop staat in een kapitalistische democratie staan de politici deze energieverspillende praktijken van bedrijven toe. In veel westerse landen wordt deze situatie op allerlei manieren versterkt. Allereerst heerst het idee dat bedrijven die hun fabrieken verhuizen naar lage lonenlanden slim bezig zijn. Er wordt ons voorgeschoteld dat dergelijke bedrijven wel moeten verhuizen naar lage lonenlanden omdat anders een faillissement op de loer ligt. De kostenreductie van bedrijven gaat boven het feit dat energiegrondstoffen op ruimere schaal worden gebruikt waardoor iedereen in het westen gedwongen is om een hogere gas -en elektriciteitsrekening en een hogere benzineprijs te betalen omdat de vraag naar olie op de wereldmarkt stijgt door de toegenomen transportbewegingen.

Energierekening

Als er meer olie wordt gebruikt dan stijgt dus de vraag en aangezien het aanbod nauwelijks vergroot kan worden en de voorraden slinken stijgt de prijs van brandstof aanzienlijk, al gebeurt het op geleidelijke schaal. De verhuizing van bedrijven naar lager lonenlanden is dus zowel goed voor hun kostenplaatje, als de omzet van de olie-industrie. De rekening wordt door de mensen in het westen betaald via de energierekeningen maar daar hoeven de bedrijven geen rekening mee te houden. De politici die daar wel rekening mee hadden moeten houden hebben de bedrijven geen strobreed in de weg gelegd. Dat hadden ze bijvoorbeeld kunnen doen door te eisen dat goederen binnen een land moeten blijven en niet of in mindere geŽxporteerd of geÔmporteerd mogen worden, als daar geen absolute noodzaak voor is. Van veel tropische vruchten is bekend dat deze niet in koude streken groeien dus voor deze producten is het wel logisch dat die worden geÔmporteerd. Maar kleding, schoenen, elektronische apparaten kunnen in principe in ieder land geproduceerd worden. Het is dus een relatief eenvoudige politieke keuze als mensen besluiten dat dergelijke goederen aan een im- en exportverbod onderhevig zijn. Dit zou zoveel brandstofverbruik schelen op mondiaal niveau dat we het energieprobleem voor een groot deel oplossen. Hiermee wordt ook een belangrijk deel van het milieuprobleem opgelost. De aarde wordt schoner als politici besluiten dat het maar eens afgelopen moet zijn met het vervoeren van producten via vliegtuigen en sterk vervuilende containerschepen. De internationale scheepvaart is vele malen vervuilender dan de totale autogebruik op mondiaal niveau. Toch zijn politici wel bereid de auto met allerlei kleine aanpassingen een piepklein beetje schoner te maken waardoor de auto voor de bezitter weer een stuk duurder wordt, in plaats van veel intelligentere oplossingen te zoeken die nadelig zijn voor bedrijven en industrieŽn.

naar hoofdstuk 6

terug naar begin

word to html converter html help workshop This Web Page Created with PageBreeze Free Website Builder  chm editor perl editor ide