Hoofdstuk 1                                         Achteruitgang in het Kapitalisme

Niet-winstgevende overheidsinstellingen

Het kapitalisme heeft zich bewezen dat het alleen functioneert als bedrijven aan banden worden gelegd door wetten, en belangrijke marktsegmenten zoals gezondheidszorg, elektriciteitsvoorziening, watervoorziening, telefoonvoorzieningen, openbaar vervoer, postvoorzieningen alleen goed werken als ze door niet-winstgevende overheidsinstellingen worden geleid. Er zijn in alle landen op de wereld voorbeelden te over die aangeven dat deze zogenaamde nutsvoorzieningen zo essentieel zijn voor de samenleving dat ze beter niet aan commerciŽle bedrijven kunnen worden over gelaten. Het zou van vooruitgang van een maatschappij getuigen als deze basisvoorzieningen als fundamentele mensenrechten worden beschouwd waar niet aan getornd mag worden door geldlust verblinde aandeelhouders. Wanneer dat een feit is in een samenleving dan is er feitelijk geen sprake meer van een kapitalistisch systeem maar eerder van een socialistisch geleide democratie waarbinnen een kapitalistische markt wordt toegestaan voor niet-essentiŽle zaken. Aangezien in veel landen de privatisering in de afgelopen decennia heeft toegeslagen kunnen we stellen dat de wereld langzaam minder sociaaldemocratisch is geworden en meer kapitalistisch. Door de politieke voorkeur van alle politici, zowel van de partijen die ooit tegen privatisering van essentiŽle marktsectoren waren als de partijen die altijd al voor privatisering waren, is de samenleving mondiaal gezien opgeschoven naar een meer kapitalistische maatschappij met allerlei gevaren die deze ideologie met zich meebrengt. Het is voor overheden wereldwijd een genante vertoning dat banken tijdens de huidige voortdurende financiŽle crisis staatssteun moeten krijgen om te overleven. Het is van groot belang voor de overheid dat de banken staatssteun krijgen aangezien de dreiging bestond dat mensen hun vertrouwen verliezen in de banken, waarvan sommige ooit eigendom van de staat waren. Als mensen hun vertrouwen verliezen in de bank dan kan dat zulke grote gevolgen hebben voor de rest van de maatschappij die dan vrijwel op instorten staat.

Sluipend fascisme

Het gevaar van plotselinge ineenstorting van de huidige kapitalistische samenleving moet niet onderschat worden. Als mensen massaal hun geld van de bank halen, en de bank binnen enkele dagen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, dan is een volksopstand niet ver weg. Als mensen hierdoor hun rekeningen niet meer kunnen betalen, en ook geen geld meer hebben om voedsel te kopen, dan is er serieus overheidsingrijpen noodzakelijk waardoor of het kapitalistische systeem terug moet vallen op een marxistisch-georiŽnteerde economie, zonder daarbij de Sovjet-Unie in het achterhoofd te houden, want dat was slechts kapitalistische tirannie in een ander jasje, of de samenleving vervalt in een fascistische staat. Voor deze laatste mogelijkheid zijn er diverse journalisten en onderzoekers die ons waarschuwen omdat er al meerdere voortekenen voor het feit zijn dat samenlevingen wereldwijd langzaam in een fascistoÔde controlemaatschappij overgaan. De bekendste personen die ons waarschuwen voor de overgang naar een fascistische wereldstaat zijn David Icke en Alex Jones. Zij signaleren allerlei maatregelen van overheden wereldwijd die erop duiden dat politie en leger meer macht krijgen om de eigen burgers te onderdrukken. Een duidelijk voorbeeld van dit verschijnsel is de intrede van het nieuwe beroep van bewaker, wiens bevoegdheden steeds verder reiken. Op alle belangrijke luchthavens hebben bewakers bevoegdheden die 15 jaar terug alleen douanebeambten en marechaussee hadden. Het is overigens lastig voor veel mensen om in te zien dat ze een langzame overgang naar een fascistische samenleving ondergaan. Dat is vergelijkbaar met het fenomeen van kikkers in een pan kokend water. Wanneer een kikker in een pan kokend water wordt gegooid dan springt hij er gelijk uit. Wanneer de kikkers in een pan koud water zitten die langzaam aan de kook wordt gebracht dan springt er niet ťťn uit. Deze vergelijking is van toepassing op de huidige maatregelen die genomen worden om het fascisme te introduceren in samenlevingen wereldwijd. David Icke en Alex Jones vermelden dat overheden juist graag willen dat we in opstand komen omdat hiermee een legitimatie ervoor wordt gecreŽerd dat het leger permanent kan ingezet worden om de bevolking te onderdrukken. Het is daarom van groot belang dat iedereen die werkt voor de overheid bij bewakingsdiensten, het leger en de politie zijn medemensen hierover informeert om te voorkomen dat de overheid daadwerkelijk zo machtig wordt. Natuurlijk is ťťn van de manieren van media en overheid om de kennisverspreiding van het fenomeen van het 'sluipend fascisme' van maatschappijen wereldwijd tegen te gaan om mensen en groepen die voor dit gevaar waarschuwen te marginaliseren door er lacherig over te doen, het belachelijk te maken, Alex Jones en David Icke als paranoÔde te beschouwen of gewoon gek te verklaren. Wanneer er in de reguliere media over hen of vergelijkbare groepen wordt bericht dan gebeurt tot nu toe dat enkel op een manier die bij het grote publiek het gevoel moet geven dat er naar dwazen geluisterd wordt door sommige naÔeve medemensen. Icke en Jones zijn echter actieve onderzoekers die via internet, documentaires en boeken een miljoenenpubliek bereiken. Iedereen die zegt dat ze dwaas zijn verkeert onder de invloed van hypnose waarmee de overheid de mensen wil vormen tot gedweeŽ, volgzame, hardwerkende burgerslaven.

Achteruitgang is inherent aan het kapitalistische mechanisme

Vooruitgang betekent niet het verbeteren van apparaten of betaalmethoden, vooruitgang is verbetering van levensstandaard. In ťťn van de meest kapitalistisch georganiseerde landen, de V.S., is er ontstellend veel armoede. 10% van de bevolking (30 miljoen mensen) leeft hier onder de armoedegrens en er zijn te weinig voedselbanken voor hulpbehoevenden. Grote delen van de V.S. liggen er triest bij omdat vuilnis er niet wordt opgehaald, ingestorte huizen niet worden gerepareerd en rivieren jaarlijks overstromen. In de V.S. hebben grote gebieden een watertekort en is door vergaande ontbossing enorme woestijnen ontstaan. In de grootste 'democratie' ter wereld stemt slechts 20% van de bevolking zodat gesteld kan worden dat het vertrouwen in de president en het congres minimaal is. In de V.S. wordt alles verkapitaliseerd, zo wordt zonder vooraf getekend protest in elk ziekenhuis de voorhuid van iedere jongensbaby afgesneden en verhandelt aan farmaceutische bedrijven die er huidcrŤmes van maken. De V.S. heeft daarbij de grootste legermacht ter wereld met beschikking over in de rest van de wereld onbekende technologieŽn als straaljagers met plasmamotoren, aardbevingsmachines, dodelijke beamwapens, telepathische moordmachines en  afstandbestuurbare spionage-nanotechnologie. De gevangenen van de V.S. worden voor de keuze gesteld: of jarenlang vast zitten, of als soldaat alias kanonnenvlees dienen in een oorlog. De V.S. bewijzen dat een kapitalistische samenleving alleen kan floreren door uitbuiting, in dit geval van mensen. Het land heeft een lange traditie van experimenteren op de eigen bevolking met dodelijke afloop. Kernproeven werden onaangekondigd uitgevoerd en tientallen miljoenen Amerikanen zijn overleden aan de gevolgen ervan. Veel mensen zijn direct overleden maar ook mensen indirect doordat ze kanker kregen van dodelijke straling die met de wind werd meegevoerd naar delen die niet direct binnen het kernproefgebied lagen. De enorme publiciteitscampagnes om maar te bewijzen dat de atoombom vooruitgang betekende dreunen nog na in heel de wereld en veel mensen kunnen niet geloven dat de machthebbers op het Noord-Amerikaanse continent van te voren wisten over de schadelijke effecten. Mensen kunnen het maar niet geloven dat regeringen het helemaal niet goed voor hebben met de burgers. Men leeft in de illusie dat slechte, misdadige regeringen alleen in Noord-Korea, Iran of Zimbabwe bestaan of tot voor kort in het Oostblok. In het westen regeren misdadige regimes alleen zijn hun technieken zo verfijnd dat de bevolking het niet door heeft dat men misleid wordt. Als men echt de ogen zou openen zou men inzien dat de situatie in de wereld voor de meeste mensen er niet gunstiger op is geworden in de afgelopen honderd jaar wereldgeschiedenis. Natuurlijk zal iedereen toegeven dat er veel verandering in vorm is geweest zoals nieuwe films, nieuwe musicals, nieuwe gebouwen. Dat is dus geen daadwerkelijke verandering maar het wordt door mensen wel als positieve verandering van de maatschappij beschouwd. Er zijn ook veel mensen die de vormveranderingen niet alleen als positief zien maar ook enkele negatieve kenmerken zien zoals individualisering. Vooral veel oudere mensen vertellen dat mensen vroeger elkaar meer hielpen, zonder een tegenprestatie terug te verwachten. In plaats ervan dit tot nostalgische mijmeringen te reduceren, zouden we deze verhalen serieus moeten nemen. In een kapitalistisch georganiseerde maatschappij is het niet in het belang van ondernemingen dat mensen elkaar zomaar helpen. Mensen zijn daarom geÔmplanteerd met ideeŽn dat voor niets slechts de zon opgaat; met andere woorden: we willen wel iets doen voor de medemens maar eisen dat we er geld voor terug krijgen. 

Kwantitatieve veranderingen

Er zijn weinig tot geen inhoudelijke positieve verbeteringen geweest in de kapitalistische wereld. Veel veranderingen die als verbeteringen worden voorgesteld zijn kwantitatieve veranderingen terwijl kwalitatieve veranderingen nauwelijks te bespeuren zijn. Een voorbeeld is de televisie. In Nederland zullen veel ouderen en zelfs veel jongeren moeten toegeven dat het zwart-wit tv-programma 'Ja, zuster, nee zuster' het beste Nederlandse tv-programma is wat ooit is gemaakt. Helaas zijn de afleveringen nooit bewaard. Een cameraman die in de jaren 60 heeft gewerkt meldde dat iedereen er sowieso vanuit ging dat televisie steeds beter zou worden. Dat is een belangrijke reden geweest dat er weinig is gearchiveerd. De fragmenten die wel bewaard zijn, staan op banden waarover nieuwe programma's zijn opgenomen. Omdat de nieuwe programma's soms korter duurden zijn er fragmenten van oude programma's zoals 'Ja, zuster, nee zuster' bewaard gebleven. Zo kon het gebeuren dat het beste Nederlands tv-programma, betaald met belastinggeld van iedere Nederlander, niet bewaard is gebleven. 50 jaar geleden had met televisie-opname-apparatuur die werkt met metalen banden. De televisie heeft wel vooruitgang gekend in kwantiteit. Er zijn steeds meer verschillende kanalen gekomen. Maar elke tv-kijker zal toe moeten geven dat dit de kwaliteit van programma's niet echt ten goede is gekomen. Momenteel hebben veel mensen de neiging om deze gigantische kwaliteitsverslechtering van televisie te vergoelijken door anderen erop te wijzen dat er veel informatieve zenders zijn zoals national geographic of discovery channel. Bij nader beschouwing is het belangrijkste onderwerp op deze kanalen de geschiedenis van het oorlogstuig. Men wil met programma's over de voortgang van de wapentechnologie mensen enthousiast maken voor oorlogen. Alsof dit niet erg genoeg is zijn er ook veel programma's op informatieve zenders die documentaires uitzenden die pure geschiedvervalsing zijn. De bekendste programma's waarin de geschiedenis geweld wordt aangedaan zijn programma's over hogere beschavingen dan de huidige zoals over de piramidebouw in Egypte. De theorie dat dit niet anders gebeurd kan zijn dan met gebruik van honderdduizenden slaven wordt miljoenen mensen in hun hersenen gegrift terwijl dit onzin is. De piramides zijn gebouwd met in onze samenleving onbekende technologieŽn om zeer zware stenen te verplaatsen. Alleen al het feit dat dergelijke bouwwerken niet door ingenieurs uit de 21e eeuw gemaakt kunnen worden met de modernste hijskranen en technieken, moet mensen doen inzien dat het met slavernij ook niet kon gebeuren. Het enige wat deze programma's beogen is de huidige slavernij die veel werknemers ondergaan als normaal te zien. Het credo dat je nu eenmaal keihard moet werken wordt bij mensen op psychologisch ingenieuze manier ingepeperd. Hetzelfde geldt voor de bouw van alle megalithische bouwwerken wereldwijd. Aangezien er zeer veel megalithische bouwwerken zijn, overal de wereld, is het een vaststaand feit dat er 12000 jaar terug een wereldwijde samenleving heeft bestaan die de huidige samenleving in kennis en technologie ver voor was. Dit gegeven wordt krampachtig uit alle geschiedenisboeken geweerd. Sterker nog: in schoolboeken en op televisie wordt het tegenovergestelde verkondigd namelijk dat mensen vroeger veel primitiever waren in hun ontwikkeling en dat we nu een hoge beschaving zouden hebben. Iedereen met nog een klein beetje gezond verstand kan inzien dat onze huidige beschaving niet op een hoog niveau staat.

Auto

De auto als vervoersmiddel heeft wel enige cosmetische aanpassingen gehad maar is in de basis niets veranderd ten opzichte van auto's 100 jaar terug. Zijn benzineverbruik is hetzelfde. Auto's reden 100 jaar terug ook al 100 km/uur, alleen durfde men dat toen niet. Er zijn wel meer modellen op de markt. Ook de veiligheid lijkt verbeterd maar er zijn in Europa nog altijd tienduizenden verkeersdoden per jaar. Omdat er steeds meer auto's komen wordt het onveiliger op de weg. De onveiligheid van autoís is in het voordeel van reparatiebedrijven en commercieel opererende ziekenhuizen. De zeer gebrekkige autotechniek houdt reparatiebedrijven van machines en mensen draaiende. Inmiddels is het allang mogelijk dat auto's veiliger rijden door elektronische waarschuwingssystemen. Het kapitalisme is een systeem waarin aan reparatie en onderhoud geld wordt verdiend. Daarom zijn er alleen onderhoudsgevoelige producten in een kapitalistische maatschappij. Met betrekking tot veel  inhoudelijke vooruitgang houden de overheid en de bedrijfsbranches het publiek in de waan dat deze vooralsnog praktisch onuitvoerbaar zijn. De werkelijke reden is dat veel bedrijven zullen moeten opdoeken als inhoudelijke verbeteringen worden aangebracht. Om marketingtechnische redenen is het bij veel bedrijven een bedrijfsbeleid om onderhoudsarme producten van de markt te weren. Bedrijven rapporteren daar nooit over omdat het valt onder Ďbedrijfsgeheimí. De schade die dit voor de economie berokkent wordt boven de welvaart van mensen gesteld. De economie is in heilig een kapitalistische democratie. Op deze manier aldus bevordert het kapitalisme stilstand en achteruitgang in maatschappelijke ontwikkeling, en het maatschappelijk bewust worden hiervan betekent de ondergang van dit systeem.

Onderwijs

Onderwijs wordt in een kapitalistisch land steeds slechter. De nadruk komt te liggen op discipline. Leerlingen en studenten dienen volgzaam te zijn en precies te herhalen wat gedoceerd wordt. Natuurlijk leert men wel enige zaken zoals lezen en schrijven, maar rekenen zonder rekenmachine wordt al een stuk problematischer voor veel mensen die net van school komen. Ook leert men net genoeg over hoe de wereld in elkaar zit. Zo leert men wel dat de wereld rond is en dat men vroeger dacht dat de wereld plat was. Dit is echter totale onzin. De wereld is inderdaad vrijwel rond. Doordat de aardbol aan de polen is afgeplat zou men eigenlijk moeten zeggen dat de wereld ellipsvormig is, maar de afplatting is zo weinig dat rond dicht genoeg bij de waarheid komt. De oude Grieken, en daarvoor de Egyptenaren, en daarvoor de SoemeriŽrs, wisten wel dat de aarde bolvormig was. Dat blijkt uit allerlei literatuur van 3000, 4000 en 5000 jaar geleden. Ook was minstens 5000 jaar geleden al bekend dat de aarde om de zon heen draait. Vanaf de middeleeuwen, toen de Rooms-katholieke kerk de machthebber was, heeft men besloten om de mensen deze kennis te onthouden. De RK-kerk zag in dat mensen beter in toom kunnen worden gehouden als ze weinig tot niets weten. Dezelfde trend is nu volop aan de gang in de Westerse maatschappij. In Nederland zal iedereen die langer dan 10 jaar in het onderwijs werkt beamen dat het onderwijs verslechterd is. Men suggereert vervolgens dat dit komt vanwege talloze mislukte onderwijsvernieuwingen. Deze suggestie is onjuist; het onderwijs wordt opzettelijk verslechterd. Als mensen namelijk gaan inzien dat onze maatschappij veel beter kan worden georganiseerd en dat in onze maatschappij we mensen opvoeden om slaven van bedrijven te worden, dan stort de samenleving ineen. Daarom is discipline en volgzaamheid zo belangrijk; men moet leren luisteren naar wat de autoriteiten zeggen en hen gehoorzamen. Mensen moeten accepteren dat onze kapitalistische democratie niet naar ieders wens kan worden ingericht. Het onderliggende idee is dat het een zooitje zou worden als we een ander systeem dan het huidige hadden. Het onderwijssysteem is gericht op het behoud van kapitalistische democratie en iedere leerling of student wordt voorbereid op een arbeidsleven van 45 jaar met 5 weken vakantie per jaar, behalve onderwijsmedewerkers en hoger kaderpersoneel van bedrijven; zij hebben recht op 10 weken vakantie per jaar omdat zij de harde taak volbrengen om de rest van de leden van de maatschappij voor de gek te houden. Overigens kan hen dat niet makkelijk worden verweten omdat deze mensen vaak zich niet bewust zijn van het feit dat ze in hun autoritaire positie tegen andere mensen liegen over de werkelijkheid.

Gezondheidszorg

De gezondheidszorg heeft een groot aantal kwantitatieve verbeteringen ondergaan. Er zijn meer medicijnen dan vroeger. Het is echter maar de vraag of meer medicijnen ook een kwalitatieve vooruitgang van de gezondheidszorg is. De medicijnen hebben tientallen tot honderden verschillende bijwerkingen per medicijn. De kans is erg groot dat door het slikken van een medicijn symptomen van een ziekte worden onderdrukt en een nieuwe ziekte veroorzaakt wordt door het medicijn. Het is een gevolg van kapitalistisch mechanisme dat bedrijven niet willen dat een mens ziektevrij is. Wanneer ziekte uit de wereld is verbannen dan zouden deze bedrijven failliet gaan in een kapitalistische omgeving. Dit staat haaks op werkelijke welvaart en vooruitgang in welzijn. Het zou van vooruitgang getuigen als er steeds minder ziekten in de maatschappij zouden voorkomen. Het feit dat het aantal ziekten toeneemt in kapitalistische landen getuigt dus van achteruitgang in welvaart. Het moge duidelijk zijn voor iedereen dat kanker een ernstige ziekte is die voornamelijk in Europa en de V.S. voorkomt. Kanker is in westerse landen doodsoorzaak nummer 1 terwijl het in veel tweede en derde wereldlanden nagenoeg afwezig is. Het feit dat kanker vrijwel niet voorkomt in derde wereldlanden moet mensen genoeg vertellen. Uit het voorbeeld van kanker blijkt dat de kapitalistische maatschappij een maatschappij is met minder welzijn en welvaart dan de meeste derde wereld landen. Toch durven de medici in westerse landen kanker een welvaartziekte te noemen. Dit woord is meer een pr-woord waarachter de gedachte schuil gaat dat kanker iets is wat op de koop toe moet worden genomen als men een hoge levensstandaard wilt hanteren. Veel mensen in de kapitalistische maatschappij zijn ervan overtuigd dat in het westen een hogere levensstandaard is dan in andere gebieden van de wereld. Het onderwijs is er debet aan dat zulke foutieve inzichten in het denken van jonge mensen wordt geplant. Kanker is eerder het gevolg van leven in een kapitalistische omgeving. Farmaceutische bedrijven hebben ziekten als kanker nodig en koesteren deze ziekte als een lucratieve goudmijn. Soms wordt er in de media over een doorbraak gerept ten aanzien van een bepaalde vorm van kanker. Mensen worden dan geÔnformeerd over een nieuwe buitenissige aanpak om mensen van kanker te genezen. Bij het publiek blijft de gedachte achter van: wat kunnen ze toch veel, wat zijn de medici knap, ze zijn tot steeds meer in staat. Op deze manier wordt de geest van de mens bewerkt en gekneed want er bestaan manieren om kanker te voorkomen die medici niet met ons delen. De beste manier om kanker te voorkomen is gezamenlijk te stoppen met het consumeren van voedsel- en cosmeticaproducten  zoals die worden verkocht in de kapitalistische maatschappij.

Medicijnen

Alle medicijnen van de farmaceutische industrie, niet ťťn uitgezonderd, pakken de symptomen van een ziekte aan. De oorzaak van een ziekte blijft bestaan. Er wordt door medische onderzoeksinstituten alleen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de oorzaken van ziekten met het oogmerk mensen ziek te houden. Als mensen weten waarom ze ziek worden dan worden er minder mensen ziek waardoor er minder medicijnen verkocht worden. Het is in een kapitalistische omgeving dus een logisch mechanisme dat mensen kennis over de oorzaak van een ziekte wordt onthouden. De symptoombestrijding heeft niet alleen als gevolg dat de ziekte blijft bestaan maar ook dat door de bijwerkingen van medicijnen nieuwe ziekten ontstaan in de mens. Omdat mensen via onderwijs en media geleerd hebben dat we naar autoriteiten moeten luisteren en hen gehoorzamen en dokters een status van autoriteit hebben, zijn mensen geneigd te accepteren dat deze situatie nu eenmaal zo is. Men legt zich neer bij de ziekte en ellende die de mens schijnt te overkomen.

Farmaceutische industrie

Een manier om de situatie in westerse landen op dit niveau te houden is het tonen van erbarmelijke omstandigheden in de derde wereld. Allerlei ziekten die in het westen met medicijnen kunnen worden bestreden en waarvan mensen kunnen worden genezen komen in de derde wereld nog voor. Het feit dat ze daar voorkomen wordt gebruikt als argument om het geloof dat men in het westen een hogere levensstandaard heeft en dat de gezondheidszorg in het westen beter ontwikkeld is, te ondersteunen. De werkelijke reden van het voorkomen van zulke ziektes in de derde wereld is dat de medicijnen zo duur zijn dat mensen het niet kunnen betalen. Mensen in de kapitalistische wereld kunnen dat niet aanzien en willen de arme mensen helpen. Vervolgens worden er charitatieve fondsen opgericht om medicijnen te kopen voor de arme mensen in de derde wereld. Deze medicijnen worden gekocht van de farmaceutische bedrijven. Zo hebben ze baat bij het laten zien van zieke mensen op de westerse beeldbuis! Een paar seconden beeld van zieke mensen levert miljoenen winst op voor de farmaceutische industrie. Vrijwel alle charitatieve organisaties of overheidsinstellingen zoals de Verenigde Naties die medische hulp geven aan ziekenhuizen in derde wereldlanden kopen met dit geld medicijnen in het Westen. Met de ontstane  subsidie worden de medicijnfabrikanten gesponsord door de overheden en de misleidende goede doelenorganisaties. De medicijnfabrikanten maken daarnaast misbruik van de situatie door kwalitatief mindere medicijnen te leveren aan derde wereldlanden, bijvoorbeeld medicijnen die over datum zijn. Hierdoor wordt de winst voor bedrijven nog groter wat het misbruik wat wordt gemaakt van het schuldgevoel dat gekweekt wordt bij Westerlingen onderstreept. Het moge geen verbazing wekken dat veel goede doelen organisaties zijn opgericht door medicijnfabrikanten met het oogmerk om de geldstromen rechtstreeks naar de kapitalistische industrie te doen vloeien in plaats van het helpen van medemensen.

Effectieve placebo's

Het menselijk lichaam heeft sterke helende krachten van zichzelf. Dat heeft te maken met de enorme kracht van de menselijke ziel die tijdelijk in het lichaam huist. Veel placebo's, dat zijn pillen zonder medicijn, werken net zo effectief als echte medicijnen. Dat betekent dat mensen zichzelf genezen als ze denken dat een pil helpt tegen een ziekte. Vrijwel alle mensen die genezen van een ziekte genezen door middel van dit mechanisme. Daarom werken medicijnen die op symptoombestrijding gericht zijn toch goed als genezend medicijn. Het is daarom helemaal niet verstandig uit bovengaand verhaal de conclusie te trekken dat zieke mensen zonder medicijnen toe kunnen. Sommige symptomen van ziektes zijn erg vervelend en maken het vrijwel onmogelijk om te denken dat genezing zonder hulp van buiten mogelijk is. Zodra men ziet dat de symptomen verdwijnen gaat het herstellend vermogen van het lichaam aan het werk om het lichaam te genezen. Wat ziektes betreft is het belangrijk om deze te voorkomen. Dat doet men door veel groente en fruit te eten. Het grote verschil tussen westerse landen en landen in de tweede en derde wereld, waar dus minder ziektes voorkomen, is het eten van groente en fruit, wat in veel derde wereld landen in ruime mate wordt gegeten. Het veel eten van groente en fruit voorkomt dat mensen ziek worden en naar medicijnen grijpen. In Afrika zijn er mensen die wegrennen als men een auto van het rode kruis aan ziet komen. Het rode kruis wil mensen graag vaccineren en Afrikanen hebben gemerkt dat door vaccinaties ze hun bovennatuurlijke vermogens kwijt raken. In het westen is het bekend dat vaccinaties veel gifstoffen bevatten maar wordt deze kennis niet door het onderwijs naar buiten gebracht. De organisaties die wel kennis hierover naar buiten brengen worden gemarginaliseerd. Iedereen blijft de mogelijkheid hebben om zelf kennis van zaken op te doen en om zelf het onderscheidingsvermogen te ontwikkelen wat nodig is om de waarheid te ontdekken ten aanzien van medicijnen met gevaarlijke bijwerkingen. Overigens zijn er enkele medicatiemethoden op de markt die in de meeste gevallen de dood van het lichaam tot gevolg hebben zoals chemotherapie, orgaantransplantaties en anti-aids medicijnen. Veel medicijnen die in de psychiatrie worden gebruikt hebben suÔcide als bijwerking. Als dat u niet vertelt dat dit een indicatie is van de verschrikkelijke slechtheid van de farmaceutische industrie en hun medewerkers, dan hebben de hypnosetechnieken bij u hun doel bereikt.

Levensduurverlenging

De langere levensduur van mensen wordt ook als argument gezien om aan te tonen dat de levensstandaard in het westen hoger is. Maar er wordt vergeten dat voor veel mensen de laatste 10 jaar van hun leven onopgemerkt voorbij gaan door ziektes als dementie en Alzheimer. Deze ziektes worden getriggerd door medicijnen. Men zou kunnen stellen dat het lichaam wel langer leeft maar de ziel niet. De langere levensduur van mensen gaat niet gepaard met meer welvaart en meer welzijn. Het is een statistisch gegeven waarmee als het ware reclame wordt gemaakt voor de westerse leefwijze. Wie even de werkelijkheid achter de statistiek onderzoekt zal inzien dat het langere leven vrijwel waardeloos is. Mensen comateus in leven houden is een schijnverbetering van het leven. Het feit dat mensen langer leven doordat apparaten de functies van organen overnemen hoeft geen vooruitgang te zijn. We worden slechts iets langer gekluisterd aan het aardse leven terwijl de ziel allang een stap verder had kunnen doen. De medische en wetenschappelijke autoriteiten proberen overigens voortdurend de mens ervan te overtuigen dat de mens geen ziel heeft. Deze indoctrinatie heeft groteske vormen aangenomen en mensen die de waarheid verkondigen dat de mens wel een ziel heeft worden op allerlei mogelijke manieren tegen gewerkt.

Honden

Een ernstig voorbeeld van hoe wetenschappers hun autoriteit misbruiken is een onderzoek naar harttransplantaties met 600 honden. In veel landen mogen honden helemaal niet als proefdier worden gebruikt maar in Groot-BrittanniŽ wel. Orgaantransplantaties zijn een zeer dubieuze manier van medisch opereren omdat het menselijk lichaam organen van andermans lichaam afstoot. Het overbrengen van een ander orgaan in je lichaam betekent normaal gesproken dat je binnen enkele uren dood gaat. Het afweersysteem van een lichaam ziet dit vreemde orgaan in zijn systeem en doet er alles aan doet om dit orgaan zo snel mogelijk onschadelijk te maken. Om deze natuurlijke overlevingsreactie van het lichaam op andermans organen tegen te gaan wordt door medici middels medicamenten het afweersysteem van de mens lamgelegd. Dit heeft natuurlijk als bijwerking dat men vreselijk snel vatbaar is voor ziektes. Maar bovendien werkt het afweersysteem dan vaak goed genoeg om het nieuwe geÔmplanteerde orgaan alsnog af te stoten. Om dit probleem verder te onderzoeken werden begin jaren Ď90 in Groot-BrittanniŽ 600 honderd gezonde honden gebruikt. Deze werden alle geopereerd; bij alle honden vond een harttransplantatie plaats. Men plaatste gewoon het hart van de ene hond in het lichaam van een andere hond. Sommige honden kregen helemaal geen medicijn toegediend om het afweersysteem te verzwakken, deze groep ging binnen enkele minuten dood. Andere groepen honden kregen wel medicamenten toegediend en gingen pas na een dag of enkele dagen dood. Na 5 dagen waren alle 600 honden dood. Het is natuurlijk logisch dat zo een onderzoek in veel landen niet eens mag gebeuren. Daarom wordt het in Groot-BrittanniŽ geheim gehouden voor het grote publiek; zulke onderzoeken worden niet uitgebreid in de media besproken met overduidelijke redenen; het publiek zou woedend worden. Internationale medici die organen transplanteren zijn wel op de hoogte van dergelijke onderzoeken, of kunnen dat zijn omdat het op congressen behandeld wordt. Vaak wordt het niet als hindernis beschouwd als een onderzoeker een onderzoek niet mag uitvoeren; men doet eenvoudigweg hetzelfde onderzoek in Engeland, waar het wel mag.

Orgaantransplantaties

Aangezien orgaantransplantaties na tientallen jaren onderzoek zo moeizaam gaan zou de enige juiste wetenschappelijke conclusie zijn dat dit een heilloze weg is en men op zoek moet naar meer intelligente methoden om een orgaan te genezen. Maar dat gebeurt niet; men wil koste wat het kost blijven inzetten op orgaantransplantaties als middel om mensen mee te genezen. Er wordt zeer veel geld en menskracht  ingestoken. Als men al deze energie zou richten op andere geneeswijzen dan had er wellicht een andere methode gevonden om mensen te helpen die een ziek orgaan hebben. De oogkleppen van de medici zorgen er voor dat de patiŽnt niet zo goed geholpen wordt als hij geholpen zou kunnen worden. Bovendien is er inmiddels een grote internationale, illegale orgaanhandel op gang gekomen. Arme mensen verkopen een orgaan waarvan wetenschappers zeggen dat het geen functie heeft. Erger is het feit dat mensen vermoord worden en hun organen voor tienduizenden euro's worden verkocht aan medische instellingen, die het weer doorverkopen aan ziekenhuizen. Hiermee gaat zeer veel geld gemoeid. Dit is een voorbeeld ervan dat geld  in de medische industrie kan leiden tot walgelijke menselijke gedragingen. Het zou veel beter zijn als de oorzaken van orgaanziektes worden onderzocht en openbaar gemaakt, zodat deze ziektes voorkomen kunnen worden. Dan zou bijvoorbeeld blijken dat in bepaalde regio's sommige ziektes veel vaker voorkomen, bijvoorbeeld door de uitstoot van industrieŽn. Orgaantransplantaties zijn niet echt goed voor mensen; de levensduur van de mens wordt nauwelijks verlengd door transplantaties. En als het leven al iets verlengd wordt dan blijft de kwaliteit van leven beperkt. De illegale orgaanhandel bloeit wel enorm door geloof in het heil van transplantaties. Overheden en charitatieve organisaties steunen de illegale en legale handel in organen door het idee te implanteren dat een mens goed bezig is als deze een donorcodicil heeft.

Kunstmatige voedingssupplementen

Een ander belangrijke manier om mensen te beÔnvloeden, naast wetenschapspropaganda, onderwijs en hypnose zijn de supplementen die bedrijven aan het voedsel toevoegen. Kunstmatige vanillesmaakstof is een stof die vrijwel alle voedselautoriteiten hebben goedgekeurd. Daarmee heeft het de schijn van ongevaarlijkheid; mensen luisteren immers naar de autoriteit. Vanillesmaakstof wordt echter gemaakt van steenkoolteer. Steenkoolteer is niet bedoeld om op te eten. In kleine hoeveelheden mag dit product onschadelijk zijn. Dat moet uit wetenschappelijke proeven zijn gebleken. Een grote fout die wetenschappers massaal maken bij deze proeven is dat alleen op de kleine hoeveelheid wordt getest. Men ziet na de consumptie van een koekje waar vanilline inzit geen effect op het lichaam van de mens. Maar vergeet niet dat als er geen effect wordt geconstateerd dat het niet hoeft te betekenen dat er geen effect is. Men doet geen onderzoek naar de opeenhoping van goedgekeurde gifstoffen in het lichaam. Zou men dat wel doen dan zouden veel van dergelijke stoffen wel verboden worden omdat het vergif mensen ziek maakt. Deze gifstoffen zijn de belangrijkste oorzaak van kanker. Vanilline wordt in vrijwel ALLE invoerproducten gestopt, maar zit ook in koekjes, toetjes en frisdranken. Vanilline wordt onder meerdere namen in producten gestopt zodat het moeilijker te herkennen is. Dit is slechts ťťn van de vele honderden goedgekeurde kunstmatige smaakstoffen die eigenlijk vergif zijn. 

Rook

Roken wordt als slecht voor de gezondheid betiteld. Tabaksrook moge erg slecht zijn maar er worden door commerciŽle bedrijven nog veel meer stoffen aan tabak toegevoegd waardoor het nog slechter wordt. De meeste toevoegingen van tabaksfabrikanten richten zich erop om het lichaam meer te verslaven aan de rook. Suiker is een bekende toevoeging aan tabak en maakt de tabaksrook vele malen verslavender dan deze toch al is. Iedereen kan de verslavende eigenschappen van suiker in zichzelf of zijn omgeving waarnemen. De meeste fabrikanten voegen naast suiker tientallen andere stoffen toe aan tabak. Tabak wordt algemeen als een gezondheidsrisico gezien, getuige ook het feit dat tabaksreclame in veel landen van de tv is geweerd. Ook is het in veel landen verplicht om waarschuwende teksten op sigarettenpakjes te drukken. Er zijn ook veel landen waar het verboden is om in een openbaar gebouw te roken. Maar de extra schade van de toevoegingen die de verslavende eigenschappen van tabak vergroten, worden vooralsnog niet verboden. Iedere roker zal ervaren dat door het roken van tabak zonder toevoegingen, die te koop is onder de noemer organische tabak, na een tijdje hij minder de neiging vertoont de ene na de andere sigaret te roken.

Gif

Extra gifstoffen krijgen mensen ook binnen als fruit en groente worden bespoten met bestrijdingsmiddelen. Hoewel veel mensen denken dat deze slechts op de buitenkant van bijvoorbeeld appels zitten en het eraf is te wassen of te schillen, gaan deze gifstoffen ook de grond in waardoor de grond van gifstoffen wordt voorzien. De wortels van de boom nemen dus ook het gif op en zo komt het uiteindelijk in de appel. Biologische producten kennen dat niet. In de meeste tweede en derde wereldlanden eet men veel meer biologische groentes, omdat het vaak de enige groente is die te koop is. Overigens proberen kapitalistische bedrijven als Monsanto daar een eind aan te brengen. Dit zaadveredelingsbedrijf verkoopt zaden van planten en bomen die niet kunnen groeien zonder bestrijdingsmiddelen, die ook bij dat bedrijf moeten worden gekocht. Ook krijgen de vruchten van deze planten geen zaden. De gewassen van dit bedrijf worden genetisch gemanipuleerd zodat het net lijkt dat er extra voedingsstoffen in zitten die er van nature niet in thuis horen. In het ene land wordt een genetische aanpassing een extra vitamine genoemd terwijl in het andere land dezelfde aanpassing de plant onkwetsbaar maakt voor onkruidverdelger wat Monsanto ook verkoopt. De boeren die ertoe zijn overgehaald zijn om deze producten te gebruiken, niet zelden gebeurt dat door charitatieve organisaties die door gesponsord worden door overkoepelende agrarische organisaties, worden afhankelijk gemaakt van Monsanto om elk jaar opnieuw bij hun te kopen, anders gaat de boer failliet. Dit is een voorbeeld van hoe door en door slecht de meest succesvolle kapitalistische bedrijven zijn. Monsanto is zo groot dat het een monopolie heeft op zaadveredeling en het laten groeien van gewassen met behulp van bijbehorende voedingssupplementen en onkruidverdelgers. Hierdoor eet dus vrijwel elke aardbewoner dagelijks voedsel wat gecontamineerd is met kleine hoeveelheden gif wat zich ophoopt in het lichaam. Hierdoor worden mensen ziek of gaan mensen vroegtijdig dood. Als er in een kapitalistische democratie sprake was geweest van vooruitgang, dan hadden we nu allemaal biologische groentes en fruit gegeten omdat die lekkerder zijn. Daarnaast zijn ze ook nog gezonder en worden landbouwgebieden minder uitgeput door biologische groente en fruit. Maar het kapitalistisch mechanisme behoedt de maatschappij voor vooruitgang en stelt slechts bedrijfsbelangen voorop. Het belang van mensen en het belang van de aarde als levend organisme is daaraan ondergeschikt.

Nieuwe ziektes

De bedrijven die eten produceren en verrijken met gifstoffen werken hiermee in het belang van farmaceutische producenten doordat er meer mensen ziek worden en daarom meer mensen medicijnen nodig hebben. De van overheidswege goedgekeurde gifstoffen leiden tot allergieŽn wat vooral bij kinderen te zien is omdat kinderen van nature een minder sterk lichaam hebben. Een kinderlichaam moet zich nog ontwikkelen en heeft daarmee niet dezelfde herstellende vermogens als een volwassen lichaam. Allergiereacties leiden in ieder lichaam tot andere uitingen. Hyperactiviteit of ADHD wat sinds enkele jaren vaak bij kinderen geconstateerd wordt, heeft te maken met deze verschijnselen. Volwassenen kennen deze verschijnselen als onrust, ongedurigheid en stress. Hierdoor is de kans op een ongeluk, valpartijen ook groter. Sommige mensen krijgen huidproblemen in de vorm van eczeem. Doofheid is ook een mogelijk gevolg. Anderen krijgen meer ernstige verschijnselen zoals orgaanziektes. De verschijningsvorm van de reactie op allergie voor gifstoffen is verschillend voor ieder mens. Dat heeft ermee te maken dat het gif zich in het lichaam opeen hoopt. Veel gifstoffen worden door het lichaam niet uitgescheiden of erg langzaam uitgescheiden. Elk mens heeft weer een andere toxische grens. Iedere westerling heeft een cocktail aan chemicaliŽn in hun lichaam. Mensen die erg veel toxische stoffen in het lichaam hebben zonder een kleine ziekte als eczeem te krijgen, hebben na verloop van tijd een grotere kans een dodelijke ziekte zoals kanker te krijgen. Omdat de relatie tussen al deze ziekten voor de wetenschap moeilijk aan te tonen zijn, vooral omdat het om lange termijn effecten gaat die niet kunnen worden aangetoond omdat vele genetische gemanipuleerde voeding, cosmetica, medicijnen, geur- kleur- en smaakstoffen pas recent aan ons consumptiepatroon zijn toegevoegd. Daarom is het mogelijk dat wetenschappers de relaties tussen ziekten en consumptie  over het hoofd zien. Voor de zelfbewuste, nadenkende mens zijn deze oorzaak-gevolg relaties wel vast te stellen. Dat gebeurt met een wetenschappelijke precisie die kapitalistische-wetenschappelijke methoden in adequaatheid ver overstijgt. Aangezien ieder mens over dit vermogen beschikt hoeft dit verder niet uitgelegd te worden. Iedereen kan dit vermogen door zelfstudie en het vergroten van zelfkennis ervaren.

Goddelijke krachten

Dat voedselproducerende bedrijven en farmaceutische bedrijven samenwerken om de mens in de kapitalistische maatschappij vergaand te beÔnvloeden en macht over hem uit te oefenen behoeft geen verwondering te wekken. De aandeelhouders van beide bedrijven, wat ook vaak de directeuren zijn of de leden van de raad van commissarissen, zijn allemaal goed bevriend met elkaar. Machthebbers zien in dat ze degenen waarover macht wordt uitgeoefend altijd een aantal stappen voor moeten zijn om de macht te behouden. Via zwartmagische genootschappen houden ze het grootste deel van de mensheid in hun ban. Overigens wordt in het onderwijs de psychologische literatuur laatdunkend gepraat over het verschijnsel magie. In de kapitalistische democratie wordt het verschijnsel magie voorgesteld als een grote fantasie. In feite zijn de zwarte magiŽrs aan de macht in het kapitalisme en willen ze niet dat hun methoden bekend worden. Dat is de reden dat mensen via het onderwijs en de media worden voorgespiegeld dat je wel heel erg achterlijk moet zijn als je in magie gelooft. Een bekende methode van machthebbers is om mensen te laten denken dat ze weinig voorstellen. Als mensen zouden realiseren dat ze over goddelijke vermogens beschikken zouden veel problemen die te maken hebben met het leven in een kapitalistische maatschappij worden opgelost. Door het geloof in ťťn god, en doordat we via de wetenschap krijgen te horen dat de mens slechts een toevallige samenloop van omstandigheden is doordat de evolutie dankzij externe factoren ons via de aap tot mens heeft geschapen worden mensen op verkeerde gedachten gebracht en erkennen veel mensen hun potentiŽle goddelijke staat niet. Dankzij eergevoel en trotsheid die door hypnose, psychologische educatiemethoden in stand worden gehouden, durven veel mensen niet eens te overwegen of ze over goddelijke vermogens kunnen beschikken. Eerder is de mens creatief in het verwerpen van de waarheid.

Kapitalisme als wetenschappelijke ideologie

Het financiŽle stelsel wordt als ingewikkeld beschouwd, maar dat is het niet. Er zijn allerlei universitaire studierichtingen geschapen met als doel het kapitalisme te institutionaliseren en tot wetenschappelijk betrouwbare ideologie te verheffen. De universitaire studies die in een GVS direct kunnen worden opgeheven zijn economie en bedrijfskunde. Dit zijn vakgebieden van zo'n enorme onbenulligheid dat ze het niet verdienen om door de overheid gesubsidieerd te worden. De mensen die dergelijke studies verrichten zijn gespeend van enig wetenschappelijke interesse wat een student aan een universiteit zou moeten kenmerken. Het enige wat deze studenten willen is een goede baan in het bedrijfsleven. Laat het bedrijfsleven dan hun eigen scholingprogramma's voor hun eigen werknemers bekostigen, zou de enige logische manier van redeneren zijn. Maar aangezien de overheid er is om de bedrijven te laten floreren betalen alle belastingbetalers mee aan het bestaan van deze onnodige 'wetenschappen.' De overheid en de bedrijven zijn zo met elkaar verweven dat de kapitalistische ideologie is doorgedrongen in het onderwijssysteem. De overheid helpt mee aan het legitimeren van de ideologie die mensen uitbuit en multinationals laat floreren. Deze ideologie stelt onder andere dat het zeer moeilijk te begrijpen financiŽle systeem slechts door enkele autoriteiten mag worden onderwezen. 

Geld creŽren

De overheid creŽert geld door aan de centrale bank een obligatielening te geven. De obligatie is uitgegeven door de staat en daarom is deze lening een solide belegging voor een bank, want een staat gaat over het algemeen niet snel failliet. De staat ontvangt geld in ruil voor de lening en betaalt de bank terug met rente. Doordat er rente wordt terug betaald, zal er op een gegeven moment te weinig geld in omloop zijn om de obligatielening volledig terug te betalen. Daar zit de eerste makke van het huidige systeem. Het structurele geldtekort wordt van te voren door de overheid voorzien, daarom worden er steeds nieuwe obligatieleningen uitgeschreven zodat er genoeg geld in omloop blijft. Sommige landen zoals de V.S. hebben inmiddels zoveel obligatieleningen uitgegeven dat ze niet eens de rente kunnen terug betalen, laat staan de leningschuld kunnen aflossen. Dit is ťťn van de aanleidingen van de financiŽle crisis waarmee we nu mee te maken hebben. De V.S. hebben zoveel leningen uitstaan dat buitenlandse financiŽle speculanten, hedge fundsen, delen van obligatieleningen als investering hebben gekocht. Hiermee ging men speculeren tegen de hypotheekmarkt waardoor de waarde van de hypotheken daalde zodat de banken hun tegoeden zagen afnemen en afboekingen moesten doen. Sommige banken zoals Goldman Sachs had zelfs binnen het bedrijf klanten die hypotheken hadden en klanten die met succes op een daling van de waarde van deze hypotheken speculeerde. Dit geeft aan hoe duidelijk het uitbuitingsmechanisme van het kapitalisme zich manifesteert in de huidige samenleving. Mensen worden als melkkoe gezien van de kapitalistische ondernemingen die de al dan niet liquide bezittingen van personen uitperst zoals een melkboer de uiers van zijn koeien doet.  Aangezien de V.S. enkele banken failliet hebben verklaard worden vele van deze leningen nooit meer terug betaald en is de lening een verliespost voor financiŽle ondernemingen. Omdat de V.S. niet meer als solide investering worden gezien en de staat niet garant wil staan voor hun eigen monetair wanbeleid, is de hele financiŽle sector huiverig om te handelen op de financiŽle markt. Van de eigenaars van Hedge fundsen, die miljarden dollars met de financiŽle crisis hebben verdiend is de identiteit ook al niet bekend. Alleen al omdat er een mogelijkheid is dat hedge funds-eigenaren en centrale bank eigenaren dezelfde zijn moet er openbaarheid komen in deze zaak, maar dat kan ook nadat het instituut centrale bank wordt ontmanteld, en het verboden is om te speculeren op hypotheken en munteenheden. Want dat is de grootste reden van de financiŽle crisis. De handel en wandel wordt mondiaal gezien echter bepaald door het IMF en de Wereldbank, die in zijn streven naar een mondiale staat al jaren geleden een omrekenformule voor een mondiale munt heeft geÔntroduceerd. Deze instituten hebben een zeer bedenkelijke rol als het gaat om het opleggen van privatiseringen als beleidsmaatregel in derde wereldlanden in ruil voor leningen. Met andere woorden: water, elektriciteit en telefonie zijn allemaal langzaam in handen van bedrijven gekomen waardoor in sommige landen soms dagenlang geen water is. De bedrijven die water bottelen en verkopen werken samen met de door banken opgerichte waterleidingbedrijven om mensen water uit de fles te doen drinken. In veel landen is water duurder dan olie.

Centrale bank

De Nederlandse centrale bank, en de Amerikaanse, en de Duitse centrale bank en nog veel meer centrale banken zijn allemaal privťondernemingen. Weinig mensen beseffen dat deze privťondernemingen die over het monopolie van geld beschikken zoveel macht hebben. Iedereen was in de veronderstelling dat de centrale banken betrouwbare staatsgerelateerde ondernemingen waren maar niets is minder waar. De centrale banken staan niet aan de beurs genoteerd. Dat betekent dat niet bekend is wie de aandeelhouders zijn. Sommige journalisten zijn er in geslaagd een lijst van aandeelhouders te bemachtigen waarop namen staan van de Rothschild-familie, die in Europa van oudsher een machtig financieel imperium heeft en dit heeft uitgebreid naar de V.S. Het is inmiddels bekend dat de Rothschild-familie vanaf de tijd van Napoleon tot nu geld heeft verdient met elke grote oorlog, in de meeste gevallen door de oorlog te financieren en de wapenfabrieken te beheren. Het is op zich al een hachelijke zaak dat niet bekend is wie de aandeelhouders van de centrale banken zijn. Maar het is ook overbodig om een centrale bank te hebben. Men kan op een eenvoudige wijze via een andere manier geld als ruilmiddel creŽren. De centrale bank is namelijk het probleem van de financiŽle crisis die in 2008 zich begon te ontvouwen.

Schelpen als ruilmiddel

De Papua's hebben eeuwenlang handel met elkaar kunnen drijven doordat iedereen accepteerde dat een schelp een ruilmiddel was. Als iemand zoveel van een bepaald product had dat hij het niet zelf op kon eten dan ruilde hij dit product met andere etenswaren, of schelpen van een bepaalde soort. Op deze manier kwamen er ook schelpen in het binnenland van het eiland Nieuw-Guinea terecht waar de Papua's wonen. De schelpen zorgen er voor dat iedereen altijd voedsel had. Er was echter geen andere schelpenbank dan de natuurlijke schelpenbank onder het wateroppervlak in een lagune van een koraalrif.

Rentemechanisme

Het moderne geld zoals dat in de kapitalistische samenleving wordt gebruikt lijkt veel op dit schelpengeld in de zin dat het allebei ruilmiddelen zijn. Echter omdat moderne banken in het geld zelf handelen door middel van financiŽle producten, is er een wezenlijk verschil. Door het handelen in geld verandert de waarde van het geld. Uiteindelijk zie je in de kapitalistische samenleving de trend dat geld altijd minder waard wordt. Dat komt doordat er steeds meer geld in omloop is. Buiten het feit dat op de obligatielening altijd rente wordt betaald waardoor er structureel een geldtekort is, is er ook een ander mechanisme aan het werk om het geld verder te ontwaarden. Als iemand namelijk geld naar de bank brengt of zijn salaris op een bankrekening laat staan, dan leent de bank dat geld in veelvoud weer uit. De persoon die het heeft geleend betaalt de bank terug met rente, waardoor er een tekort ontstaat op de geldmarkt. Doordat er rente moet worden betaald aan de bank is er meer geld nodig dan vooraf is uitgeleend. Er dreigt door dit rentemechanisme altijd een geldtekort te komen; dat wil zeggen: er is te weinig geld om elkaar mee te betalen. Dit structurele dreigende geldtekort door renteafbetaling is ingebouwd in het financiŽle stelsel. Ver voordat dit probleem zich voordoet zijn er al weer nieuwe manieren bedacht om geld te creŽren door banken. Er is meer geld in omloop gekomen.

Van Hulpmiddel tot Machtsinstrument

Terug naar de schelpen; de schelpen die de papua's gebruikten waren redelijk zeldzaam. Ze waren moeilijk op te sporen met duiken. Omdat ze zeldzaam waren en bewaard werden kon men ervan uitgaan dat de schelp een vaste waarde had. Natuurlijk zal een schelp wel eens stuk gaan maar de soort schelp die werd gebruikt blijft makkelijk tientallen jaren heel. Er werd niet gespeculeerd in de schelp en de schelpen werden niet gekweekt. De schelpen spoelden gewoon aan op het strand, maar in kleine getale, en enkele duikers waren in staat om onder water de schelp te vinden. De schelp werd ook verwerkt in sieraden omdat het een mooie schelp was. De ruilwaarde van de schelp was dus niet de enige reden om de schelpen te hebben. Bovendien was het nog steeds mogelijk om producten tegen elkaar te ruilen zonder schelpen te gebruiken. Schelpen waren dus slechts een hulpmiddel dat ervoor zorgde dat er altijd eten in overvloed was. Geld zou ook een hulpmiddel kunnen zijn, ware het niet dat geld de status van machtsinstrument heeft gekregen. De schelpen werden als sieraden verwerkt waardoor het geld altijd bij zich gedragen werd.

Geldverstrekkers

We zouden geld ook anders kunnen zien, namelijk met banken die ťťn functie hadden; geld verstrekken. Als er alleen banken waren die geld uitgaven aan mensen, zonder dat ze in andere financiŽle producten handelden, dan zou geld zijn waarde behouden. In zo een systeem is het nodig dat er geen centrale bank is die het monopolie heeft op het uitgeven van geld. In Nederland heeft de Nederlandsche Bank N.V. dit monopolie gehad, maar heeft het dat nu overgedragen aan de Europese Centrale Bank. Dit zouden instellingen kunnen zijn die het geld aan de rekeninghouders geven, maar het geld wat de rekeninghouders niet opnemen niet gebruiken om te speculeren of leningen te verstrekken. Op deze manier zorg je voor een stabiele financiŽle basis van een maatschappij. In de meeste Westerse landen heeft deze vorm van geld verstrekken door banken bestaan. In feite is in de V.S. elke keer na een oorlog het financiŽle stelsel veranderd en was het steeds een Centrale Bank ingevoerd en later weer ontmanteld.  Het verstrekken van een hypotheek is een klein beetje anders omdat de hypotheek altijd op een waardevast object is zoals een huis. Hierdoor is er ook sprake van een solide belegging en loopt een bank banken weinig risico. Als de hypotheeknemer door onvoorziene omstandigheden zijn hypotheek niet kan betalen dan wordt de hypotheek opgeheven en de bank eigenaar van het huis.

Aandeelhouders

Omdat banken op de beurs genoteerd staan en aandeelhouders hebben, worden ze onder druk gezet om hun winsten te vergroten. Het is niet altijd zo geweest dat banken op de beurs genoteerd stonden, Het feit dat de Postbank vroeger een staatsbank was en is verkocht door de staat aan aandeelhouders waarmee het een particuliere bank werd geeft aan dat  dit geen noodzaak is. Deze onteigening van staatseigendommen wordt privatisering genoemd. Doordat de Postbank een particulier bedrijf was kon het overgenomen door de ING-groep. Dit proces van staatsbank tot overname heeft in een zeer korte tijd plaats gevonden. De rekeninghouder heeft gemerkt dat vele diensten van de bank duurder zijn geworden. Er moet jaarlijks een bedrag betaald worden voor het hebben van de rekening, wat vroeger niet hoefde. Banken hoefden eerst  geen superwinsten te maken en ze hadden toch altijd genoeg geld omdat ze geld uitleenden tegen rente en niet iedereen tegelijk geld van de bank opnam. De privatisering die de laatste tien jaar bij erg veel staatsbedrijven heeft plaats gevonden heeft ertoe geleid dat het kapitalistische systeem op veel meer terreinen van de samenleving merkbaar is. Elektriciteit, gas, telefoon, post, werden tot voor kort door staatsbedrijven geregeld. Hierdoor waren de bewoners van Nederland relatief weinig geld kwijt aan deze diensten. De staatsbedrijven draaiden een kleine winst; wat genoeg is om een bedrijf draaiende te houden. Doordat deze bedrijven nu geprivatiseerd zijn, betalen de Nederlanders veel meer voor deze producten. Dit is een belangrijke oorzaak voor het ontstaan van armoede en voedselbanken. De totale kosten voor bewoners van Nederland zijn veel sneller gestegen als dat hun salaris is gestegen.

Privatisering

Omdat de overheid hiervoor verantwoordelijk is zal deze dit verschijnsel niet toegeven. De overheid zal zichzelf niet in de vingers snijden door te verkondigen dat het beleid waar iedere regeringspartij aan mee heeft gewerkt als slecht te kwalificeren. Privatisering is erg goed voor de handel in het algemeen en de portefeuille van aandeelhouders. De rijken worden dus rijker van een privatisering. De staat heeft erg veel geld opgestreken door het privatiseren van overheidsinstellingen maar aangezien er geen belastingverlagingen zijn geweest kunnen we vaststellen dat de bewoners van Nederland geen profijt van de uitverkoop van staatsbedrijven hebben gehad. De politici die verantwoordelijk waren voor de verkoop van staatsbedrijven hebben als beloning allemaal mooie commissariaten gekregen; extreem goed betaalde baantjes zonder veel verantwoordelijkheid en arbeidstijd.

Opzettelijke beurscrisis

Wat we kunnen leren van de bankencrisis is dat we terug moet naar een solide geldstelsel willen we de kapitalistische maatschappij leefbaar houden voor mensen, of geen geldstelsel. Het maakt niet uit of we schelpen of geld als ruilmiddel accepteren; een solide geldstelsel moet zonder centrale banken. Dat zijn de grote boosdoeners in de financiŽle crisis. Zelfs de invoering van de euro is op zich geen probleem, alleen het wel invoeren van een Europese Centrale Bank geeft problemen omdat de macht geconcentreerd wordt. We weten niet wie de aandeelhouders zijn van deze machtige instelling. We weten alleen dat met hun financiŽle instrumenten de centrale bank de rentevoet bepaalt, dat wil zeggen de hoogte van de rente op leningen. Hiermee bepaalt de bank hoeveel geld de economie in de toekomst als geheel tekort komt, en daarmee hoeveel obligatieleningen er moeten worden uitgegeven. De centrale bank bepaalt dus de krapte op de geldmarkt; dat is de reden dat als er een recessie is, en de bedrijven dus over minder geld beschikken en mensen moeten ontslaan, de centrale bank uiteindelijk de hoofdschuldige is. De beroemde beurscrisis van 1929 gebeurde toen net veel nieuwe aandeelhouders hun geld naar de beurs hadden gebracht om aandelen te kopen. Het is in de V.S. bekend dat deze beurskrach opzettelijk door de Federal reserve, de Amerikaanse centrale bank, is gecreŽerd. Op kleinere manier is de ondergang van de DSB-bank ook door de Nederlandsche Bank gecreŽerd.

naar hoofdstuk 4

terug naar begin

word to html converter html help workshop This Web Page Created with PageBreeze Free Website Builder  chm editor perl editor ide